Természetvédelem vagy élet- és vagyon veszélyeztetés?

A természetet védjük, az emberek életét, vagyonát nem?

A Tisza hullámterében a természetvédelmi és vízügyi érdekek oly mértékben eltérő szakhatósági elvárásokat fogalmaznak meg, hogy ezek együttes teljesítése szinte megoldhatatlan feladatot jelent mind az erdészeti hatóság, mind az erdőgazdálkodó részére. Az áldatlan helyzet megtárgyalására és a megoldás keresésére a térségben működő erdőgazdálkodók és a vízügy munkatársai 2015-ben Szolnokon ERDŐ-VÍZ konferenciát rendeztek. Nagy tapasztalattal rendelkező szakemberek keresték a megoldást a fenti problémára. Egyértelműen kiderült, az árhullámok biztonságos levezetése a hullámtér nagyvízi lefolyási sávjában az elsődleges élet és vagyonbiztonságot szolgáló cél, ami felülír minden más típusú korlátozást.

Sajnos ennek a szemléletnek nincs kellő határozottsággal érvényt szerző jogszabályi háttere, így a természetvédelmi korlátozások – leginkább a Közép-Tiszán – rendre felülírják az árvízi biztonságot. A Tisza mellett élők pedig reménykednek, hogy nem következik be a legrosszabb, a gátszakadás. Idén szerencséjük volt, nem jött olyan magas ár egy hullámveréssel együtt, hogy a gátkoronáig emelte volna a hullámtérben jogszerűen kitermelt másfél méteres átmérőjű rönköket, amik rövid idő alatt áttörték volna a gátat. Még mielőtt azt gondolná valaki, hogy az erdőgazdálkodó figyelmetlen vágásszervezése  idézte volna elő ezt a helyzetet, mindenkit megnyugtatok, nem így volt, mindez a jogszerű természetvédelmi tiltások, korlátozások eredménye.

A fakitermelést ugyanis eleve minden védett területen a jellemzően szárazabb, így optimálisabb munkavégzési és kiszállítási feltételeket nyújtó nyári időszak helyett, a sokkal csapadékosabb szeptembertől március közepéig terjedő időszakra kényszerítette a természetvédelem a hullámtérben is. Az ily módon ősszel megkezdett fakitermelést a jelen esetben azonban egy „lelkiismeretes” természetvédelmi őr tovább korlátozta és az egyetlen kiszállítási útvonalat jelentő gátlábnál felfedezve egy – egyébként általánosan előforduló – védett hagymás növényt kerek perec megtiltotta a kitermelt faanyag kiszállítását.

Az ilyen tiltásokat pedig manapság komolyan kell venni, mert a médiából már hallhattunk erdész kollégákról, akikkel szemben hasonló természetvédelmi okok miatt esetleges szabadságvesztéssel járó, vagy több százmilliós, milliárdos értékű büntetést megállapító eljárás folyik.

Most, hogy a víz lassan visszahúzódik, a medrébe több kilométeren keresztül a gáton végigautózva elgondolkozom, hogy mit érezhet az a jogszabálykövető természetvédelmi őr, aki ugyanazt látja, amit én most. Ezt az ezer m3-t jócskán meghaladó mennyiségű faanyagot, rönköket és aprófa hasábokat, melyek megakadva a sűrű füzes foltok tövén a környező erdőkben és a gát lábánál több mint tíz kilométer hosszan szétterítve fekszenek. Ez a jelentős mennyiségű kitermelt fa ott is fog maradni augusztus 31-éig biztosan, mert az erdőtörvény szerint a szállítás a fakitermelési munkák részét képezi, vegetációs időben nem végezhető. Az árvíz által szétvitt fa akadályozza az erdők kézi és gépi ápolási munkáit, megközelíthetetlenné teszi az erdőterületeket. A vízügy szakemberei nem tudják a gát karbantartási munkálatait elvégezni. Mindez azonban csak másodlagos kár, hisz a kitermelt fa tulajdonosa jelentős összeget költött fakitermelésre, árbevétele nem képződött, a faanyag egy részét elvitte a Tisza, a maradék részét lopják, nyár végéig az összes megmaradt fa felhasználhatatlanná válik. A vásárolt faanyagot saját üzemében akarta feldolgozni, mely jelenleg áll, dolgozóit pedig részben már el is elküldte. Két természetvédelmi célt viszont szolgál: ez a bizonyos hagymás növény feltehetően megmaradt, és jelentős mennyiségű holt fa visszahagyására is sor került.

A környező falvak lakói mit sem tudnak a körülményekről, értetlenül szemlélik az eseményeket, és megállapításokat tesznek: Hogy lehet valaki ilyen felelőtlen – Veszélyezteti a falut – Elküldi az embereket, a fáját meg nem vitte el – Ép ideje hogy tönkre menjen!

És végezetül vajon mit gondol a faanyag tulajdonosa, ………

Mit csinált rosszul?… Hol hibázott?… És persze hogyan lehet ebből talpra állni, … mert megélni azt biztosan nem!

DSC_0213 DSC_0216 DSC_0252 DSC_0268